Kontakt:

Vicevärd: 070-6729350 alternativt 070-5559697
Mail: vicevard@brfmanen.se

Sekreterare: sekreterare@brfmanen.se
Ordförande: ordforande@brfmanen.se