Info om föreningen:

Föreningen bildades år 1950 och äger fastigheterna Månen 4, 5 och 6 med adresserna Myrgatan 28-30 samt Malmgatan 21 A-C, 23 A-C, 25 A-C och 27 A-C.

Antal lägenheter: 108 st.
Antal lokaler: 1 st med bostadsrätt.
26 stycken garageplatser samt 48 st biluppställningsplatser med motorvärmare.

Historik underhåll:
1997 Stambyten
2009 Fönsterbyten
2011 Elbyte
2012 Uppgradering av värmesystemet
2014 Nya balkonger
2015 Pergola till båda trädgårdarna
2019 8 nya parkeringsplatser
Nya säkerhetsdörrar.

Ladda ner Årsredovisning 2019